ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”, “ФАРМАЦИЯ” И “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

ВАЖНО!
Класираните студенти в МУ – Пловдив се записват на два етапа:
1. ОНЛАЙН, през профилите си, в обявените срокове със Заповед на Ректора;
2. ПРИСЪСТВЕНО през първата седмица на м. септември, по график обявен след четвърто класиране. Студентите се явяват лично в Учебните отдели и представят документите посочени в чл. 24 от Справочника.

  • Кандидат-студент, който е класиран, но не се е записал в обявения срок, отпада от КСК 2021 г.;
  • Записаните студенти нямат право на прекъсване на обучението през първия семестър на учебната 2021/2022 г;