Регистрация за поправителен изпит по Патофизиология / Registration for resit in Pathophysiology 2022

Медицина ( 13.09.2022 ): 62 заети места

Medicine - english speaking students ( 12.09.2022 ): 172 places taken

Дентална медицина / Dental Medicine : 187 заети места / places taken

Фармация / Pharmacy : 19 заети места / places taken

Важно !

Първите 100 регистрации за специалност Медицина са за изпит с начало 08:00 часа. Всички следващи регистрации са за изпит с начало 12:00 часа.

Първите 50 регистрации за специалност Дентална медицина са за изпит с начало 08:00 часа. Всички следващи регистрации са за изпит с начало 12:00 часа.

Всички регистрации за специалност Фармация са за изпит с начало 12:00 часа.

Регистрацията ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОТВЪРДЕНА с помощта на връзката получена на посочения email.

Important !

The first 100 registrations for Medicine are for the exam at 08:00 AM. All next registrations are for the exam at 12:00 AM.

The first 50 registrations for Dental Medicine are for the exam at 08:00 AM. All next registrations are for the exam at 12:00 AM.

All registrations for Pharmacy are for the exam at 12:00 AM.

The registration MUST BE CONFIRMED with the hyperlink received in your email.