Педиатрия

Дата на публикуване в Интернет : 04.05.2018 г.
Професионално направление :  7.1. Медицина
Научна или учебна специалност :  Педиатрия
Факултет :  Медицински факултет
Катедра/секция :  кат. „Педиатрия и медицинска генетика“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата :  бр. 13/09.02.2018 г.
Кандидати :  д-р Ина Евгениева Генева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-888/25.04.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Владимир Борисов Пилософ, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Полина Иванова Митева-Шумналиева, дм МУ Пловдив Член Становище
6. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 07.06.2018 г., 11.00 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ – Пловдив