Индикатори

Индикатори:

 • Публични разходи за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD) финансирани от предприятията като % от БВП – 0.03%;
 • Новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП и ЦК- 1;
 • Съвместни научноизследователски проекти, разработени между центровете (ЦВП и ЦК) и бизнеса – 15;
 • Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти – 23;
 • Научни изследвания, иновации: Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания – 32.

Допълнителна информация:

„Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”– области на приложение съгласно Иновационната стратегията за интелигентна специализация:

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти) ;
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига ;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;