Контакти

Медицински университет – Пловдив
Бул. „Васил Априлов“ 15А
4002 Пловдив
Web site: https://mu-plovdiv.bg/www.meduniversity-plovdiv.bg

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
ул. „Цар Асен“ 24 (Ректорат)
гр. Пловдив
Web site: https://www.uni-plovdiv.bg/

Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 107, 1113 София
Телефон: (+359 2) 9797055 // Факс: (+359 2) 9797056
E-mail:[email protected]
Web site: http://www.imc.bas.bg

 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
Web site: http://www.opnoir.bg/