Пета международна конференция „Образование, изследвания и развитие”

Уважаеми колеги,

От Център Проекти представяме на вниманието Ви информация за 5 та Международна конференция „Образование, изследвания и развитие”, която ще се проведе от 4–8 Септември 2014 – Ваканционно селище „Елените“. Главни организатори от българска страна са Българска Академия на науките и Съюз на учените в България, Фондация „Наука и образование”. Чуждестранни организатори: New Education Foundation, Poland, Al–Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Kavala Institute of Technology, Greece. Тематични направления (включват голям брой различни подтеми)o Висшето образование: глобализация и интернационализацияo Научните изследвания: резултати и перспективиo Знанието — основен фактор за производителността и икономическия растежo Електронното обучение и виртуалните иновацииo Социализацията на младежта в съвременното общество

 Важни дати и крайни срокове:

28 Февруари 2014 – Изпращане на регистрационна форма включваща кратко резюме на доклада (до 150 думи).

31 Март 2014 – Краен срок за превеждане на таксата за участие. Изпращане на статията в завършен вид, оформена спрямо изискванията.

31 Юли 2014 – Изпращане на PowerPoint презентацията (важи само за участниците с устен доклад).

Подробни указания по организация и провеждане: http://www.sciencebg.net/bg/conferences/education-research-and-development/

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД