Пето издание на студентския конкурс "Най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от писател-лекар"