Пето класиране за специалностите: Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и специалности в Медицински колеж.

Пето класиране за специалностите Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент
Записването е присъствено в Учебен отдел на Факултета по обществено здраве.
Срок на записване от 26.08. до 29.08.2022 г. 14:00 ч. (без събота и неделя)
Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
 • ……………………………………………………………………………………………………………..

  Пето класиране за специалностите в Медицински колеж
  Записването е присъствено в Учебен отдел на Медицински колеж.
  Срок на записване от 26.08. до 29.08.2022 г. 14:00 ч. (без събота и неделя)
  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.