Pharma Sim Center

Pharma Sim Center
Pharma Sim Center, Faculty of Pharmacy, Medical University of Plovdiv

Уважаеми студенти от специалност Фармация,

Информираме Ви за предстоящи практически обучения в рамките на летния семестър на учебната 2021/2022 година. Обученията ще се провеждат във Pharma Sim Center (Фармацевтичен факултет, Деканат, етаж 2) под формата на полудневни курсове, насочени към практическа работа с медицински изделия в следните тематични направления:

1. Артериално налягане (апарати за измерване на АН, пулс и пулс-оксиметри)
2. Кръвна захар (глюкомери, тест ленти, писалки)
3. Инхалаторна терапия (инхалатори, дозиращи устройства)

Курсовете са предназначени са студенти от IV и V курс от специалност „Фармация“.

Заявление за участие в курсовете може да намерите ТУК

За контакти : [email protected]