Резюмета

Заявка за участие в конференцията се извършва онлайн, чрез подаване на резюме в конферентната система.

Резюметата трябва да бъдат подготвени в WORD формат, на български език, с обем ненадвишаващ една страница, като се използва предоставения Темплейт.

При подаване на резюмето моля отбележете предпочитаната от Вас форма на участие (устна презентация или постер).

Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Научния комитет. Потвърждения на одобрените резюмета, които ще бъдат включени в научната програма, ще бъдат изпратени до първия автор на посочения от него e-mail адрес, в срок до 23 октомври 2023 г.

Краен срок за подаване на резюмета: 15 октомври 2023 г.