Място на провеждане

Аудиторен комплекс - знамена, Медицински университет - Пловдив
Конференцията ще се проведе в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив.

Виртуална обиколка на Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив