Важни срокове

Подаване на резюмета – 15 октомври 2023 г.
Регистрация и заплащане на такса правоучастие – 31 октомври 2023 г.