Медицински университет -Пловдив формира курс за англоезично обучение по специалност „ФАРМАЦИЯ“ – ОКС Магистър

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ ФОРМИРА КУРС ЗА АНГЛОЕЗИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ФАРМАЦИЯ“ – ОКС МАГИСТЪР.

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ДО 01.09.2017 Г.

УЧЕБНА ТАКСА ЗА I И II КУРС – 6000 ЕВРО.