Писмо от Министъра на образованието на Република България относно провеждането на дистанционно обучение

Сканирано копие на писмото