MON

Писмо от Министъра на образованието на Република България относно провеждането на дистанционно обучение