План-разписание за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на МУ – София

План разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 г. на МУ – София

Заявките за участие в обученията през 2020 г. ще се приемат до 03 юли 2019 г. в СДО на медицински университет – Пловдив.

Писмо

Заявка №5 – курсове – София