Платформа Blackboard – перспектива за електронно и дистанционно обучение

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че фирма Ballistic Cell, специализирана във внедряване на иновативни софтуерни решения в областта на образованието, ще представи платформа Blackboard за електронно и дистанционно обучение, разпространена в над 70% от университет във Великобритания, Холандия и САЩ.Презентацията ще се състои на 12 Март 2015 от 10.30 ч. в Заседателната зала на Ректората.Представители на фирмата за България ще предложат възможности за проектно финансиране в образователата сфера.Каним Ви да присъствате на презентацията. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Ректората.