Пловдивски студенти с награда от международен научен форум.

Пловдивски студенти с награда от международен научен форум.   На провелата се, в периода 07-10.10.2015 г., „13-та Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари“ с тема „Еднопосочен билет към иновациите“ се представи Валентин Иванов – студент 6-ти курс в МУ-Пловдив. Научната му разработка с тема „Лапароскопска спленектомия – възможности и предимства“ с колектив – В Иванов, доц. д-р Р. Димов, А. Богоев, д-р Г. Костов, д-р Р. Кънчев, д-р Б. Боев, д-р С. Спасов, д-р А. Хинов, д-р М. Стоилова, д-р В. Маринов, д-р И. Апостолов бе оценена от научното жури на трето място в секция „Хирургия, урология и ортопедия“.