Приключи конкурсът за стипендията на „Проф. Анастас Баталов“ ЕООД

От 2018 г. „Проф. Анастас Баталов“ ЕООД връчва ежегодно едногодишна стипендия на стойност 2400 лв. за двама студенти в МУ – Пловдив с високи академични постижения, ниски доходи и активна извънучебна дейност.

Комисия от представители на Медицински университет и на дарителя, класира кандидатите по успех (при еднакви резултати се взимат предвид социалния статус и доходите на кандидата и/или семейството му и извънучебната му дейност) и определи двамата стипендианти за 2023/2024 година.

Тазгодишните стипендианти са един студент от специалност „Медицина“, 2 курс, БЕО и един чуждестранен студент, приет на основание ПМС103/1999 г., от специалност „Медицина“, 4 курс.
Поздравления за спечелилите стипендия в конкурса, а на проф. Баталов – респект и благодарност за високоблагородната му дейност през всички години.