Предварително прослушване МУ – Пловдив

Победители от предварителното прослушване на 24 февруари