ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА СТИПЕНДИИТЕ НА ГЕНЕРАЛ ТОНЕВ И ПОЛКОВНИК ТОНЕВ 2023

Стипендиите „Генерал Стоян Тонев“ и „Полковник Митър Тонев“ се предоставят еднократно от 2018 г. насам от представляващия Сдружението Димитър Стоянов Тонев, съобразно изисквания, определени от същия, на дипломанти от специалност „Медицина“ с високи академични и извънучебни постижения с цел насърчаване на по-нататъшното им професионално обучение. Стипендиите се връчват от Сдружение, създадено от наследниците на генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев – военни лекари, завършили Медицински университет – Пловдив.

Вече са известни победителите в конкурса за стипендиите „Генерал Стоян Тонев“ и „Полковник Митър Тонев“ 2023: това са шестокурсниците Томислава Сарийска и Георги Георгиев. Официално стипендиите ще бъдат връчени на промоцията на специалност „Медицина“ – випуск 2023. Честито на победителите!