Etiketite za vino

Етикетите за вино, изработени от студенти на МУ-Пловдив

Етикетите за вино, изработени от студенти на МУ-Пловдив