Победители в конкурса „Дни на Медицинската Наука 2014“ в Медицински университет – Пловдив

Победители в конкурса „Дни на Медицинската Наука 2014“

 

 

Проектна сесия I:

Проучване върху ползите от носенето на интраорални апарати при пациенти със синдром на обструктивната сънна апнея – Л. Грозев, К. Терзийски

Проектна сесия II:

Принос на erg в диагностиката на високодиференциран простатен аденокарцином – С. Бачурска, Д. Стайков, И. Бакърджиев, Г. Иванов, В. Беловеждов Бърнаут синдром при работещи в места за лишаване от свобода – Ст. Харизанова, Р. Стоянова, Т. Търновска, В. Акабалиев, Н. Гълъбова