Победители в конкурса „Наука и Младост 2014“ на Медицински университет – Пловдив по сесии

Победители в конкурса „Наука и Младост 2014“ по сесии 

asclepius

Мeдицински Университет – Пловдив

Младежко Научно Дружество „АСКЛЕПИЙ“

Бул. В. Априлов 15А            http://asclepius.meduniversity-plovdiv.bg

   

 

 

Наука и Младост

2014

Англоезична сесия:

1. Taralov Z., Terziiski K., Marinov B. – Assessment of the acute exogenous hypoxia impact on heart rate variability

Медикобиологична сесия:

1. Николов П., Хрисчев П. – Биомаркери ендотелно активиране и поток медиирана дилатация при метаболитен синдром и прехипертония

Фармация и фармакотерапия:

1. Георгиева-Котетарова М., Делев Д., Костадинов И. – Atrovastatin редуцира нивата на IL-6 при модел на остро възпаление при плъхове

Терапевтична сесия:

1. Костов К., Димитрова А., Тишева С., Русева А., Атанасова М., Блажев А., Григорян А., Господинов К. –Роля на магнезия в патогенезата на артериалната хипертензия.

Хирургична сесия:

1. Христова Е., Златарова З., – Оптична кохерентна томография и флуоресцеинова ангиография – сравнение на диагностичните възможности при пациенти с макулна дегенерация свързана с възрастта

Дентална сесия:

1. Божкова Т. – Възможности на системата т-скан за контрол на оклузоартикулационните взаимоотношения

Е-постер сесия:

1. Янева Б., Фиркова Е. – СЕМ изследване на морфологията на кореновата повърхност след почистването й с Er:YAG лазер или Gracey кюрети – предварителни резултати.

2. Влахова А., Генадиева М. – Пилотно проучване върху експресията на ERG в простатни биопсии. Диагностично приложение.

I Постерна сесия:

1. Стоева В., Кеворкян А., Станимирова И., Христамян М., Райчева Р., Бацелова Х. – Микробиологични изолати от хоспитализирани пациенти и болнична среда в лицево-челюстна хирургия.

II Постерна сесия:

1. (На база на собствени изследвания) Станкова Т., Вълчев Г., Мерино Б., Делев Д. – Оценка на ефектите на холецистокинин в модел на затлъстяване, индуцирано от високо липидна диета при плъхове.

2. (На база на литературни данни ) Къртева Т. – Микроеволюция : Антимикробна резистентност (обзор)