Почивните дни през месец декември, 2013 г.

  Във връзка с разместването на почивни дни през 2013 година съгласно Решение на Министерския съвет № 698/14.11.2013 г. Ви уведомяваме за почивните и работните дни през месец ДЕКЕМВРИ 2013 година: І. Почивни дни: От 22 до 26 декември вкл. (неделя – четвъртък); От 31 декември до 01 януари ‘2014 вкл. (вторник – сряда). ІІ. Работни дни 14 декември (събота)-отработва се 31 декември; ©    21 декември (събота) – отработва се 23 декември с учебната програма за понеделник.     Проф. д-р Ст. Костянев, дмн Ректор