Подаване на проекти по програмите Acces и Parceco 2023 за съвместно финансиране

Имаме удоволствието да Ви информираме, че конкурсите за проекти по програмите ACCES и PARCECO 2023 са обявени.

ACCES е програма за съвместно финансиране на участието на учени от Централна и Източна Европа в семинари, конференции или конгреси, организирани във Франция

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/appel-d-offre-acces-2023

PARCECO е програма за съвместно финансиране на участието на френски учени в семинари или летни школи, организирани в страни от Централна и Източна Европа.

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/appel-d-offre-parceco-2023

Крайният срок за подаване на документите е 31 януари 2023.