Подаване на заявления за участие в класирания и допълване на платени желания от кандидат-студенти, КСК-2022

  Уважаеми кандидат-студенти,
  След трето класиране, всички които не са класирани за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, ще могат от 22 юли до 24 юли 2022 ч. да подадат заявление за продължаващо участие в следващите класирания, а тези които желаят да участват в класиране и за платено обучение ще могат да допълнят това желание (първо желание от Състезателния картон).
  В профила на кандидат-студента е необходимо само да отбележете желаните опции и да ги запишете.
  След този период не се подават заявления.

  Медицински университет – Пловдив определя следните места за прием – платено обучение, по специалности:

 • Медицина – 10 места;
 • Дентална медицина – 10 места;
 • Фармация – 5 места;
 • Медицинска сестра – 5 места;
 • Медицински колеж – 20 места (общо за всички специалности).