„Подготвен да спасиш живот!“

„Подготвен да спасиш живот!“ – социална кампания на Мeдицински университет и Технологичен център за спешна медицина, Пловдив за обучение на студенти

От 1-ви февруари 2017 година стартира безплатно обучение за оказване на Спешна домедицинска помощ за всички желаещи студенти от град Пловдив.
Инициативата, изцяло със социален ефект, е на Медицински университет – Пловдив и на Технологичен център за спешна медицина.

Желаещите студенти могат директно да се запишат на тел. 0887 146 793.
Една кампания, в която студентите от пловдивските висши училища ще усвоят знания и умения за оказване на животоспасяваща помощ на хора в критични за здравето ситуации, при бедствия и аварии или други инциденти.

Безплатното обучение ще се провежда на групи от 10 души и е на тематични модули по избор. Желаещите могат да избират съобразно подготовката и знанията си определен курс между пет нива от предварителната програма в раздел „Учебно-тренировъчна дейност“ на сайта на Центъра – http://tcemed.net/.

Основни и специализирани курсове за лица с немедицински познания за оказване на домедицинска помощ при специфични и рискови за живота инциденти са сред най-търсените обучения, приложими за студентската общност. Обученията се провеждат на български и на английски език.

На курсистите се предоставят материали за самоподготовка и алгоритми за поведение при спешни ситуации. Завършилите студенти получават сертификат.

Придобитите знания са от жизнено значение и са необходими за всеки човек в ежедневието.
От ТЦСМ се обръщат към студентската аудитория, защото за всеки е важно да има основни знания как се действа в критични ситуации. Все още много от младите хора остават напълно неподготвени за евентуална критична ситуация, изискваща бърза и адекватна реакция, за да овладееш първоначалната паника и да помогнеш да се запази живот.

Студентите са с потенциал да усвояват бързо и трайно нови знания, които да превърнат в свои умения.
Социалният ефект е безспорен, тъй като в днешното динамично и стресово време познанията и действията при инциденти, критични ситуации, аварии, бедствия и др. кризисни събития е от изключително важно значение за намаляване на значителни стресови последствия.

В критична ситуация самообладанието спасява човешки живот и е резултат само от трайни знания и автоматизирани умения за навременна, адекватна и компетентна намеса.
Обявената промоция за курсове по спешна домедицинска помощ на Технологичен център за спешна медицина е налична на сайта на Центъра http://tcemed.net/, като записването е текущо и започва от 01 февруари 2017 г. на тел. 0887 146 793. Безплатните за студентите в град Пловдив курсове ще продължат до 31 май 2017 г.

 

Репортаж по БНТ-2

Репортаж по ПОТВ

Технологичен Център по спешна медицина
Технологичен Център по спешна медицина
Технологичен Център по спешна медицина
Технологичен Център по спешна медицина
Технологичен Център по спешна медицина
Технологичен Център по спешна медицина
Технологичен Център по спешна медицина
Технологичен Център по спешна медицина
Технологичен Център по спешна медицина
Технологичен Център по спешна медицина
Технологичен Център по спешна медицина
Технологичен Център по спешна медицина