Подновени абонаменти за e-ресурси – 2018г.

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че в подкрепа на научноизследователската и учебно-преподавателска дейност в МУ–Пловдив са подновени абонаментите за следните електронни ресурси:
• MEDLINE Complete (EBSCO) http://search.ebscohost.com/
Предлага пълнотекстов достъп до над 2500 електронни списания, от които 1500+ индексирани в MEDLINE. Списанията обхващат областите: медицина, здравеопазване, фармация, здравни грижи, биомедицина и науки за живота. Абонаментът е финансиран със средства по проект „ДОКТОРАНТ – 2“.
• Dentistry & Oral Sciences Source (EBSCO) http://search.ebscohost.com/
Специализирана база данни в областта на денталната медицина, която включва над 230 водещи списания. Предоставя възможност за търсене на цитирания в над 120 от тях. Абонаментът е финансиран със средства по проект „ДОКТОРАНТ – 2“.
• AccessMedicine (McGraw-Hill) http://accessmedicine.mhmedical.com/
Електронна колекция от над 100 непрекъснато актуализирани учебници и помагала по медицина, обхващащи предклинични и клинични дисциплини.
Интерактивната платформа AccessMedicine включва: инструментите Diagnosaurus® DDx, Quick Medical Dx & Rx; диагностични тестове, вкл. лабораторни процедури в клинични условия; казуси; десетки хиляди изображения и видеоматериали; интегрирана база данни с лекарствена информация, включваща дозировка, индикации и нежелани странични реакции за повече от 1000 лекарства с генерични и търговски наименования; възможност за интерактивна самооценка на студентите чрез тестове и др.
Списък на заглавията е публикуван в секцията на БИЦ в уеб сайта на МУ –Пловдив: https://mu-plovdiv.bg/za-nas/tsentrove/bibliotechno-informatsionen/resursi-bic-2/
• A.D.A.M Interactive Anatomy и Anatomy Practice (Ebix) https://ezproxy.medlib-plovdiv.org/login
Интерактивни образователни ресурси по анатомия, предназначени за студенти и преподаватели. Включват: дисектори на мъжко и женско тяло в различни проекции, позволяващи разглеждане слой по слой; възможности за идентификация на конкретни анатомични структури; 3D визуализация на анатомични структури; клинични илюстрации; клинични анимации; атлас по анатомия; енциклопедия; възможност за създаване и организиране на пакети с учебни материали; възможност за провеждане на персонализирани и рандомизирани тестове.
• HEPSEU Database (Higher Education Programmes & Scholarships in European Countries) www.hepseu.com
Съдържа информация за повече от 100000 образователни програми (бакалавърски, магистърски, докторантски) в Европейските държави и за около 1.5 милиона стипендии, с цел финансиране на обучението. Предназначени са за студенти, изследователи, експерти по академично планиране и др.
• EduScholarships Index (Worldwide Directory of Scholarships for Students) www.EduScholarshipsIndex.com
Световна директория за стипендии, насочени към студенти от всички образователно-квалификационни степени. Съдържа информация за повече от 2 млн. стипендии на глобално и локално ниво.
• EduDonor Index (Worldwide Directory of Grants for Educational Institutions) www.edudonorindex.com
Световна директория за субсидии, насочени към образователни институции – университети, университетски центрове, институти, колежи, училища и др. Предоставя информация за около 600000 стипендии във всички области на образованието, от които могат да се възползват преподаватели, академични лица, университетски звена (факултети, центрове, лаборатории и др.), техническият и административен персонал. Съдържа информация за финансиране на различни образователни проекти и дейности.

Абонираните електронни ресурси са достъпни за академичния състав, студентите, докторантите, специализантите и администрацията на МУ–Пловдив.
Достъпът се осъществява от университетската мрежа на посочените адреси и дистанционно чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп на адрес: https://ezproxy.medlib-plovdiv.org/login

Повече информация и персонална регистрация за отдалечен достъп можете да получите в библиотеките на Библиотечно-информационния център.

Проф. д-р В. Сарафян, дмн
Зам.-ректор НИД