Подписано споразумение за академично сътрудничество между МУ – Пловдив и НСА

На 17 септември в Медицински университет – Пловдив се проведе работна среща на ректорското ръководство на Университета с представители на ръководството на Националната спортна академия – София.

В срещата участваха от страна на НСА: проф. Николай Изов – Ректор, и проф. Иван Мазнев – Зам.-ректор по учебната работа, домакините бяха представени от: проф. д-р Мариана Мурджева – Ректор, проф. д-р Диляна Вичева – Зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност, и проф. д-р Николай Бояджиев – Ръководител на Катедрата по Физиология.

Работната среща премина в приятелски дух и атмосфера. Присъстващите обсъдиха конкретни възможности за разработване на съвместни програми в областта на общественото здраве, както и съвместната бъдеща дейност на двете висши училища.

Страните подписаха Споразумение за академично сътрудничество.