Покана към кандидат-ректорите за среща със студентите на МУ – Пловдив