Покана към студентите на МУ – Пловдив за среща с кандидат-ректорите