Покана за ежегодния конкурс Дни на медицинската наука и НАУКА и МЛАДОСТ 2016 в МУ – Пловдив

Ascl

Младежко Научно Дружество „АСКЛЕПИЙ“

П О К А Н А

Медицински Университет– Пловдив и

Младежко Научно Дружество „Асклепий”

имат удоволствието да Ви поканят

на ежегодния конкурс

Дни на медицинската наука

и

НАУКА и МЛАДОСТ 2016

Форумът ще се проведе под егидата на Ректора на МУ – Пловдив чл. кор. проф. Стефан Костянев, дмн

На 12-14 Май 2016 в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив

За допълнителна информация и регистрация моля посетете:

www.mup.bg  и www.asclepius.bg

краен срок за подаване на резюмета – 10.03.2016 г.

Председател на МНД „Асклепий”                   

/д-р Д. Делев, дм/ 

Зам. Ректор НИД

   /проф. д-р В. Сарафян, дмн/