Покана на ФНИ за информационна среща за конкурси по международни научни програми

Уважаеми представители на Академичния състав,

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обявява:

I. Покана за информационна среща за представяне на конкурси по международни научни програми:
– „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019“
– „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.“
– „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“
– Конкурс с проектни предложения по програма ICT-AGRI-FOOD

Срещата ще се състои на 16 януари 2020 г., четвъртък, от 15:30 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН) на ул. 15 ноември №1, гр. София.

Пълният текст на поканата и документите за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019“ ще намерите ТУК. Проектните предложения се представят до 17 часа на 13.03.2020 год.
По конкурса са допустими проектни предложения, които вече са подадени от китайска страна към Министерството на науката и технологиите на Китай (MOST) по конкурса, който е обявен от китайска страна през септември 2019 г. и подаването на документи е приключило на 27 ноември 2019 г.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.“ ще намерите ТУК. Проектните предложения се представят до 17 часа на 20 март 2020 г.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“ ще намерите ТУК. Проектните предложения се представят до 17 часа на 20 март 2020 г.

Пълният текст на поканата и документите за участие в Конкурс с проектни предложения по програма ICT-AGRI-FOOD ще намерите ТУК. Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 3 март 2020 г.

II. Покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянна научно-експертна комисия по направление Науки за Земята, Технически науки и Физически науки. Крайният срок за изпращане на документи за членове на ПНЕК е 14 февруари 2020 г.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД