Покана на тържество по случай 80 годишния юбилей на проф. д-р Иво Димитров, дм

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на тържество по случай 80 годишния юбилей на нашия учител – проф. д-р Иво Димитров, дм. Професор по Социална медицина и здравен мениджмънт.

Работи като академичен преподавател в Медицински университет – Пловдив от 1969 г. Автор е на над 350 научни публикации, монографии, научни ръководства и учебници.

Дългогодишен ръководител на Катедрата по социална медицина и здравен мениджмънт. Член на национални и международни научни асоциации.

Тържеството ще се състои на 26.10.2018 г. (петък) от 12:00 часа в VIII аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.

От Членовете на катедра „Социална медицина и обществено здраве“