Покана на тържество по случай 80 годишния юбилей на проф. д-р Иво Димитров, дм