Покана от Фонд «Научни изследвания» за членове на временни или постоянни научни комисии и оценители по проекти

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) или като оценители.
Информационната форма на български език за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии е една. Към нея са приложени и съответните заявления.

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до експертите-секретари на съответните постоянни научно-експертни комисии на Фонда.

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 27 юни 2017 г.

Срок за изпращане на документи за оценители: текущ

Изисквания за членовете на НЕК на ФНИ и оценители можете да свалите от ТУК.

Документи за кандидатстване (информационна форма и заявления) можете да свалите от ТУК.

Обявата и документите се намират и на сайта на ФНИ.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД