Покана от ALUMNI клуба на МУ-Пловдив за среща с възпитаник на ФДМ