Покана от Collège Belgique (Белгийски колеж) за кандидатстване за включване в програмата за лекционни курсове през 2023 г.

Уважаема госпожо, уважаеми господине,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Collège Belgique (Белгийски колеж) отправя покана за кандидатстване за включване в програмата за лекционни курсове през 2023 г. Регламентът за подбор е непроменен: индивидуални предложения за един лекционен курс или предложения за тематична цикли с четири лекционни курса, с няколко лектори.

Позволяваме си да Ви напомним по този повод, че Collège Belgique не може да постигне целите си без мобилизирането на всички академични и интелектуални среди, за да привлече най-добрите лектори, утвърдени преподаватели или млади изследователи, които са в основата на иновативни знания в отговор на обществения интерес и предизвикателства.

Предварително Ви благодарим за Вашето участие като бъдещ академичен преподавател или отговарящ за съставянето на програмата на Белгийския колеж за 2023 г., както и за Вашата помощ при разпространението на тази Покана във Вашата институция и сред Вашите познати.

Ще намерите цялата информация, свързана с процедурата по настоящата покана, чрез тази връзка: https://www.academieroyale.be/fr/actualites-detail/messages/college-belgique-programme-2023br-appel-candidatures/ . Досието за кандидатстване трябва да бъде подадено най-късно до обяд на 14 юли 2022 г. чрез предоставения в рамките на процедурата електронен формуляр. В случай на въпроси или затруднения с онлайн подаването на заявление, можете да се свържете с Белгийския колеж на следния адрес: [email protected] .

Моля да приемете, Уважаема госпожо, Уважаеми господине, нашите дълбоки почитания.

Г-жа Клод Томберг, председател на борда на Белгийския колеж
Г-н Жан Льоклер, административен директор на белгийския
Г-н Дидие Вивие, постоянен секретар на Кралската академия на науките, литературата и изящните изкуства на Белгия