Покана за участие в селекция по проект “ДОКТОРАНТ-2” за обучителни курсове в ЕС

Покана за участие в селекция по проект “ДОКТОРАНТ-2”

Поканата е предназначена за членове на целевата група – участници в провеждането на Преподавателската академия.

Уважаеми представители на целевата група по Проект „Докторант-2“,

Информираме всички участници в дейността по провеждане на „Преподавателска академия“ за нова възможност за повишаване на компетенциите в сферата на преподаването.
По проекта се предоставя възможност за участие в специализирани обучения, организирани от водещи университети в Европейския съюз, насочени към повишаване на квалификацията на академичните представители в качеството им на преподаватели.
Академичното ръководство организира процедура по подбор, която включва предаване на необходимите документи до 21.09.2017 г. в Деловодството на Ректората.

Критериите за подбор са:

  1. Кандидатите да са членове на целевата група по проeкта (Заповед № Р-1423/12.07.2017) и да са избрани за участие в Преподавателската академия;
  2. Да имат най-малко 5 години преподавателски опит;
  3. Да имат сключен трудов договор с МУ-Пловдив;
  4. Да нямат друга международна мобилност в рамките на проекта;
  5. Да владеят чужд език, според езика, на който ще се провежда курсът на обучение.

Курсът трябва да е максимално 5 дневен и 2 дни за път. Покриват се разходи за:

  1. Пътни (Резервацията за самолетни билети ще бъде направена и заплатена от МУ-Пловдив)
  2. Квартирни /до 130 EUR за нощувка/
  3. Дневни /до 35 EUR на ден/
  4. Такса за участие в събитието /до 2800 EUR/
  5. Медицинска застраховка. /до 108 лв./

Необходими документи при кандидатстване:
  Мотивационно писмо по приложен формуляр; (Формуляр може да свалите от ТУК)
  Копие на трудов договор с МУ-Пловдив като преподаватели
  Документи, удостоверяващи познанията по чужд език (дипломи, сертификати, други);
  Документи и доказателства за избрани курсове в университети в ЕС по реда на желанието

Преминалите обучението се задължават да подготвят материали и презентация, които да представят пред участниците в преподавателската академия. След приключването на проекта и институционализирането на преподавателската академия участниците в обученията ще бъдат включени като преподаватели в академията.

За повече информация: Юлияна Маринова, Научен отдел, тел. 032 602224 и Александра Калудова, Център “Проекти”, тел. 032 602509.