Покана за тържествен академичен съвет

Очакваме Ви на Тържествения академичен съвет на 18 май от 14 ч.

Очакваме Ви на Тържествения академичен съвет на 18 май от 14 ч.