Покана за участие в международен обмен по ЕРАЗЪМ+ с Израел и Колумбия

На вниманието на

Зам. Ректор НИД, Декани на факултети, Зам.Декани МСПД, Ръководители на Катедри, Директор на Медицински колеж, Студентски съвет, АСМ, ESN, Асоциация на чуждестранните студенти

Относно: Покана за участие в международен обмен по ЕРАЗЪМ с Израел и Колумбия

Уважаеми представители на Академичния състав,

Наскоро МУ-Пловдив спечели проект за академичен обмен по ЕРАЗЪМ , КД1 за партньорски държави с Израел и Колумбия за академичната 2016/2017 г. Проектът с Израел е за 25,905 евро с партньор Еврейският Университет в Йерусалим, Медицински Център „Адаса“ (http://new.huji.ac.il/en), един от най-престижните университети в страната и света. Планиран е следният двустранен обмен с Израел: 1. с ФДМ (с участници от Израел и от България):

• 2-ма студенти, 2-ри или 3-ти цикъл, по 3 месеца• 2-ма преподаватели с цел преподаване, по 1 седмица всеки

2. с МФ, ФФ и ФОЗ:

• 3-ма преподаватели от МЦ „Адаса“ с цел преподаване, по 1 седмица всеки:- проф. Ровин Ор – стволово-кл. трансплантация, МФ- проф. Айтан Йефенов – имунотерапия на рака, МФ- проф. Амир Шмуели – икономика на здравеопазването, ФОЗ • 3-ма преподаватели от МУ-Пловдив с цел обучение, по 1 седмица всеки:- доц. В. Горанова – 1-ва к-ра Вътр.болести, МФ – д-р Е. Спасов – 1-ва к-ра Вътр.болести, МФПроектът с Колумбия е за 19,340 евро с партньори Фондацията за университетски здравни науки в Богота и Колумбийският университет в гр. Нейва, обл. Хуила. Фондацията (http://www.fucsalud.edu.co/index.php/es) представлява частен университет с 2 частни болници (педиатрична и многопрофилна), основана като Хирургично дружество през 1902 г. и обучила ръководните кадри в здравеопазването. Имат факултети по медицина, за медицински сестри, хирургически и за социални, административни и икономически науки. Проявяват интерес да разработят нова специалност в сферата на общественото здравеопазване със съвместна програма (double degree) с МУ-Пловдив. Колумбийският университет (https://www.usco.edu.co/en/) е голям, многопрофилен и държавен, един от най-важните университети в стратегическия търговски център на Южна Колумбия, гр. Нейва. Факултетът им по здравни науки обучава студенти по медицина и медицински сестри.

Планиран е следният двустранен обмен с Колумбия: 1. участници от Колумбия: • 2-ма студенти, 1-ви или 2-ри цикъл, по 3 месеца2. участници от България:• 2-ма студенти, 3-ти цикъл, по 3 месеца всеки и• 2-ма преподаватели с цел преподаване, по 1 седмица всеки. Селекцията ще се проведе на 14.7.2016 г. от 14 ч. от офис „Еразъм “ по график, обявен на университетския сайт. Очакваме Вашите предложения за обмен на студенти, докторанти и преподаватели:• от ФДМ: за Израел и• от МФ, ФФ, ФОЗ и МК: за Колумбия. Моля да изпращате Вашите кандидатури до офис „Еразъм “ със стандартни формуляри, публикувани на сайта на МУ-Пловдив: автобиография в европейски формат, мотивационно писмо и план-график на посещението до 12.07.2016 г. в Деловодството.

За повече информация: Офис „Еразъм „, г-жа София Гонева, тел. 032 602 218.

Зам. Ректор по международно сътрудничествои проектна дейностПроф. д-р М. Мурджева, дм, мзм