Покана за академични лекции на гост лектора Проф. Георги Петков, дб

Указания за присъединяване към срещата