Покана за цикъл лекции в Медицински колеж на МУ – Пловдив

Уважаеми преподаватели , докторанти ,студенти и членове на академичната общност на Медицински Университет – Пловдив

Имаме удоволствието на ви поканим да присъствате на цикъла от лекции, които ще бъдат изнесени на 06.12.2017 г. от 14.30. ч. в Аулата на Медицински Колеж

Лекциите ще бъдат изнесени от
От проф. дхн Невена Манолова, доц. д-р Милена Игнатова,
Проф. Илия Рашков, чл.-кор. на БАН от Лаборатория Биологично активни полимери, Институт по полимери – БАН

„НОВИ ЕЛЕКТРООВЛАКНЕНИ ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ПРИРОДНИ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ПОЛУЧАВАНЕ И СВОЙСТВА“
Теми на лекциите:

Електроовлакняване – перспективен метод за получаване на микро- и нановлакнести полимерни материали с биологична активност; оригинални решения и възможности за приложение

Нови електроовлакнени полимерни материали за освобождаване на куркумин от полимери от биологични източници. Антимикробна, антикоагулантна и антитуморна активност

Нови полимерни влакнести материали, съдържащи кафеена киселина. Охарактеризиране, антибактериална и антиоксидантна активност