Покана за II-ра Национална Конференция по Симулационно Обучение в Медицината 14-16.12.2018г.


ПОКАНА

Имаме честта да Ви поканим на Втората
Национална Конференция по Симулационно Обучение в Медицината, която ще се проведе на 14-16.12.2018 г.
в Медицински Симулационен Тренировъчен Център под егидата на Ректора на МУ – Пловдив.

МСТЦ е единственият комплексен обучителен център за медицински специалисти в страната с възможности за интерактивно медицинско обучение по най-високи международни стандарти. В него се използват високотехнологични манекени и най-съвременните лапароскопски, артроскопски, ендоскопски и ултразвукови симулатори за виртуална реалност.
Центърът е поглед към бъдещето на симулационното обучение в 21 век и дава възможност дигитално да се следват иновациите в обучението по хирургия, АГ, гастроентерология, ангиология и много други.
Очакват Ви тематични лекции на специалисти от страната и чужбина, демонстрации, представяне на иновативни технологии.
Моля да потвърдите присъствието си на simcon@mu-plovdiv.bg
Или да направите онлайн регистрация на https://mu-plovdiv.bg/simcon_reg/

ПРОФ. Д-Р БЛАГОЙ МАРИНОВ, ДМ
Директор на МСТЦ
Медицински университет – Пловдив

Информация