Покана за III-та Национална научна конференция „Дръзновение и младост във фармакологията 2022”

III-та Национална научна конференция „Дръзновение и младост във фармакологията 2022”
III-та Национална научна конференция „Дръзновение и младост във фармакологията 2022”


Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет-Пловдив
и
Катедра по фармакология и клинична фармакология,
Медицински факултет, Медицински университет-Пловдив

ПОКАНА

за
III-та Национална научна конференция
„Дръзновение и младост във фармакологията 2022”
30 септември – 02 октомври 2022 год., Цигов чарк


Уважаеми колеги,

След години на ограничения в условията на пандемия имаме удоволствието да поканим Вас, Вашите сътрудници и студенти да присъствате на III-та Национална научна конференция по фармакология и клинична фармакология – „Дръзновение и младост във фармакологията 2022“, организирана от катедра Фармакология, токсикология и фармакотерапия и катедра Фармакология и клинична фармакология, която ще се проведе от 30 септември до 02 октомври 2022 година в Планинския рехабилитационен център Цигов чарк на МУ-Пловдив.

Ще имате уникалната възможност да присъствате на пленарни лекции и презентации на утвърдени специалисти и млади учени в областта на фармакологията. Представените е-постери ще бъдат публикувани като пълно-текстови статии в приложение на сборник-доклади „Наука и младост“ 2022 г. с ISSN.

Форумът ще допринесе за стимулиране на изследователския потенциал на младите учени, ще насърчи съвместната научна дейност на фармаколозите в България. Важен момент от дневния ред на конференцията е отчетно-изборното събрание на дружествата по Фармакология и Клинична фармакология и терапия.

Сърдечни поздрави! Очакваме ви!

Проф. д-р Л. Пейчев, дм, мзм – ръководител на катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“, Фармацевтичен факултет, МУ-Пловдив
Доц. д-р Д. Делев, дм – ръководител на катедра „Фармакология и клинична фармакология“, Медицински факултет, МУ-Пловдив

Информация и регистрация на страницата на конференцията