Покана за Информационна среща на 24/01/2024 по Проект „Програма за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП)“

Заповед разкриване на конкурс