Покана за информационно събитие по проект „ПРОГРАМА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ (ПСНИИР-МУП)“ ДОГОВОР № BG-RRP-2.004-0007-С03