Покана за изразяване на интерес за разработване на проект по Цел за устойчиво развитие 13 на ООН „Борба с климатичните промени“

Университетската агенция за франкофонията AUF отправя Покана за изразяване на интерес за разработване на проект по Цел за устойчиво развитие 13 на ООН „Борба с климатичните промени“, с цел „засилване на приноса на университетите, членуващи в AUF за развитие в икономиката, обществения сектор и за опазване на околната среда.“ (т. 2, направление 7 от Стратегия 2017-2021 на AUF).
Научни области: биотехнологии, математика, статистика и информатика, селскостопански науки, образование, инженерни науки, космически науки, науки за здравето, науки за Земята, хуманитарни науки, обществени науки и др.
Проектните предложения могат да включат дейности за обучение (създаване на цифрови учебни помагала и ресурси, използваеми и за онлайн-обучение), за научноизследователска дейност (публикации, мобилности, научни прояви), за информационни и за научно-популяризаторски дейности.
Допустими кандидатури са само произлизащите от университети – редовни членове на AUF в Централна и Източна Европа.
Предложенията се приемат до 15.02.2020 г. За подробности относно регламента и формуляра дза кандидатстване, посетете https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-manifestation-dinteret-changements-climatiques-possible-convergence-entre-linteret-humain-et-la-preservation-de-la-planete/
Отдел МСПД