HOPE_Online course invitation

Покана за кандидатстване за онлайн курс по Проект HOPE - Удължен срок на курса